حضور گردشگران در شهرستان ساحلی چابهار
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۹
 
تصاویر حضور گردشگران بومی از شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان در ساحل دریا را نشان می‌دهد. شهرستان ساحلی چابهار به دلیل جذابیت‌های توریستی، تفریحی و سرگرمی مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است.
 
حضور گردشگران در شهرستان ساحلی چابهار
حضور گردشگران در شهرستان ساحلی چابهار
حضور گردشگران در شهرستان ساحلی چابهار
حضور گردشگران در شهرستان ساحلی چابهار
حضور گردشگران در شهرستان ساحلی چابهار
حضور گردشگران در شهرستان ساحلی چابهار
حضور گردشگران در شهرستان ساحلی چابهار
حضور گردشگران در شهرستان ساحلی چابهار
حضور گردشگران در شهرستان ساحلی چابهار
حضور گردشگران در شهرستان ساحلی چابهار
حضور گردشگران در شهرستان ساحلی چابهار
حضور گردشگران در شهرستان ساحلی چابهار
حضور گردشگران در شهرستان ساحلی چابهار
14
کد مطلب: 143713