استعفای نیکی هیلی از دولت ترامپ‎
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۲
 
نیکی هیلی، نماینده دولت آمریکا در سازمان ملل از سمت خود استعفا داد.
 
استعفای نیکی هیلی از دولت ترامپ‎
استعفای نیکی هیلی از دولت ترامپ‎
استعفای نیکی هیلی از دولت ترامپ‎
استعفای نیکی هیلی از دولت ترامپ‎
استعفای نیکی هیلی از دولت ترامپ‎
استعفای نیکی هیلی از دولت ترامپ‎
استعفای نیکی هیلی از دولت ترامپ‎
استعفای نیکی هیلی از دولت ترامپ‎
استعفای نیکی هیلی از دولت ترامپ‎
استعفای نیکی هیلی از دولت ترامپ‎
استعفای نیکی هیلی از دولت ترامپ‎
استعفای نیکی هیلی از دولت ترامپ‎
14
کد مطلب: 143650