2 هفته پس از طوفان فلورنس
تاریخ انتشار : شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۶
 
دو هفته پس از وقوع طوفان فلورنس در ایالات کارولینای شمالی و جنوبی اماکن همچنان دچار آبگرفتگی هستند، این در حالی است که ادامه بارندگی‌ها موجب وقوع سیل شده و رودخانه‌ها نیز طغیان کرده‌اند.
 
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
۲ هفته پس از طوفان فلورنس
14
کد مطلب: 142400