هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۷
 
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی با رژه نیروهای مسلح در پیونگ یانگ جشن گرفته شد.
 
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
هفتادمین سالروز تاسیس کره شمالی
14
کد مطلب: 140924