سفر رییس جمهور به عسلویه
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۱
 
سه پروژه پتروشیمی در عسلویه توسط رئیس‌جمهور حسن روحانی سه شنبه ۱۳ شهریور افتتاح شد.
 
سفر رییس جمهور به عسلویه
سفر رییس جمهور به عسلویه
سفر رییس جمهور به عسلویه
سفر رییس جمهور به عسلویه
سفر رییس جمهور به عسلویه
سفر رییس جمهور به عسلویه
سفر رییس جمهور به عسلویه
سفر رییس جمهور به عسلویه
سفر رییس جمهور به عسلویه
سفر رییس جمهور به عسلویه
سفر رییس جمهور به عسلویه
سفر رییس جمهور به عسلویه
سفر رییس جمهور به عسلویه
14
کد مطلب: 140354