تصاویر دیدنی از مزرعه آفتابگردان
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۰
 
استان خراسان شمالی، تقریبا ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود را که به کاشت گیاهان دارای دانه های روغنی از جمله تخمه آفتابگردان اختصاص می دهد، که بیش از ۷۰ هزار تن، انواع دانه های روغنی در این استان برداشت می شود،در استان خراسان شمالی، دانه‌های روغنی شامل کلزا، آفتاب گردان، پنبه، گلرنگ و کنجد کشت می‌شود.
برداشت آفتابگردان از مزارع خراسان شمالی با فرا رسیدن آخرین ماه از فصل تابستان و اوایل پاییز ، آغاز میشود.
تصاویر دیدنی از مزرعه آفتابگردان
تصاویر دیدنی از مزرعه آفتابگردان
تصاویر دیدنی از مزرعه آفتابگردان
تصاویر دیدنی از مزرعه آفتابگردان
تصاویر دیدنی از مزرعه آفتابگردان
تصاویر دیدنی از مزرعه آفتابگردان
14
کد مطلب: 137953
مرجع : تسنیم