آئین نکوداشت روز خبرنگار با حضور علی عسکری
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۶
 
آئین نکوداشت روز خبرنگار با حضور دکتر علی عسکری رییس سازمان صداوسیما برگزار شد.

آئین نکوداشت روز خبرنگار با حضور دکتر علی عسکری
آئین نکوداشت روز خبرنگار با حضور دکتر علی عسکری
آئین نکوداشت روز خبرنگار با حضور دکتر علی عسکری
آئین نکوداشت روز خبرنگار با حضور دکتر علی عسکری
آئین نکوداشت روز خبرنگار با حضور دکتر علی عسکری
آئین نکوداشت روز خبرنگار با حضور دکتر علی عسکری
14
کد مطلب: 137809
مرجع : جام جم