رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه سوخت
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۷
 
مراسم رونمایی از نخستین کارتخوان‌های هوشمند جایگاههای سوخت تهران بعد ظهر روز سه شنبه در جایگاه پمپ بنزین میدان آزادی برگزارشد.
 
رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه‌های سوخت
رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه‌های سوخت
رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه‌های سوخت
رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه‌های سوخت
رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه‌های سوخت
رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه‌های سوخت
رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه‌های سوخت
رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه‌های سوخت
رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه‌های سوخت
رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه‌های سوخت
رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه‌های سوخت
رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه‌های سوخت
رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه‌های سوخت
رونمایی از کارت‌خوان‌های هوشمند جایگاه‌های سوخت
14
کد مطلب: 135234