کشف دو تن مواد مخدر در تهران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۱۵
 
پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بیش از دو تن مواد مخدر را از توزیع کننده های مواد مخدر در تهران کشف و ضبط کرد.
 
کشف دو تن مواد مخدر در تهران
کشف دو تن مواد مخدر در تهران
کشف دو تن مواد مخدر در تهران
کشف دو تن مواد مخدر در تهران
کشف دو تن مواد مخدر در تهران
کشف دو تن مواد مخدر در تهران
کشف دو تن مواد مخدر در تهران
کشف دو تن مواد مخدر در تهران
کشف دو تن مواد مخدر در تهران
کشف دو تن مواد مخدر در تهران
کشف دو تن مواد مخدر در تهران
کشف دو تن مواد مخدر در تهران
کشف دو تن مواد مخدر در تهران
کشف دو تن مواد مخدر در تهران
14
کد مطلب: 135097