۱۷ تیر ۱۳۶۵، انفجار بمب در میدان انقلاب تهران
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۰
 
17 تیر 1365 - انفجار یک کپسول 50 کیلویی گاز بر اثر بمب در قهوه خانه ای در ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب توسط گروهک منافقین، موجب تخریب سه مغازه و مجروح شدن 37 نفر شد.
 
۱۷ تیر ۱۳۶۵، انفجار بمب در میدان انقلاب تهران
۱۷ تیر ۱۳۶۵، انفجار بمب در میدان انقلاب تهران
۱۷ تیر ۱۳۶۵، انفجار بمب در میدان انقلاب تهران
۱۷ تیر ۱۳۶۵، انفجار بمب در میدان انقلاب تهران
۱۷ تیر ۱۳۶۵، انفجار بمب در میدان انقلاب تهران
۱۷ تیر ۱۳۶۵، انفجار بمب در میدان انقلاب تهران
۱۷ تیر ۱۳۶۵، انفجار بمب در میدان انقلاب تهران
۱۷ تیر ۱۳۶۵، انفجار بمب در میدان انقلاب تهران
۱۷ تیر ۱۳۶۵، انفجار بمب در میدان انقلاب تهران
۱۷ تیر ۱۳۶۵، انفجار بمب در میدان انقلاب تهران
۱۷ تیر ۱۳۶۵، انفجار بمب در میدان انقلاب تهران
۱۷ تیر ۱۳۶۵، انفجار بمب در میدان انقلاب تهران
۱۷ تیر ۱۳۶۵، انفجار بمب در میدان انقلاب تهران
14
کد مطلب: 134924