روز جهانی محیط زیست و اقیانوس
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۷
 
پنجم ژوئن روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده است. شعار امسال این روز از سوی سازمان ملل مقابله با آلودگی زباله های پلاستیکی تعیین شده بود.
به گزارش ستاره ها به نقل از برترین ها: این هفته که در آن روز جهانی محیط زیست و روز جهانی اقیانوس است، که هر دو از آلودگی پلاستیک جهانی به عنوان مسئله فوری برای رویارویی با سیاره ما برجسته بودند. پنجم ژوئن روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده است. شعار امسال این روز از سوی سازمان ملل مقابله با آلودگی زباله های پلاستیکی تعیین شده بود.
روز جهانی محیط زیست و اقیانوس
روز جهانی محیط زیست و اقیانوس
روز جهانی محیط زیست و اقیانوس
روز جهانی محیط زیست و اقیانوس
روز جهانی محیط زیست و اقیانوس
روز جهانی محیط زیست و اقیانوس
روز جهانی محیط زیست و اقیانوس
روز جهانی محیط زیست و اقیانوس
روز جهانی محیط زیست و اقیانوس
روز جهانی محیط زیست و اقیانوس
روز جهانی محیط زیست و اقیانوس
14
کد مطلب: 132217