دیدار بدل «اون» و «ترامپ» در سنگاپور
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۱
 
دو فرد در اقدامی جالب خود را به شکل رهبران آمریکا و کره شمالی در آوردند و در خیابان های سنگاپور باهم قدم زدند.
 
دیدار بدل «اون» و «ترامپ» در سنگاپور
دیدار بدل «اون» و «ترامپ» در سنگاپور
دیدار بدل «اون» و «ترامپ» در سنگاپور
دیدار بدل «اون» و «ترامپ» در سنگاپور
دیدار بدل «اون» و «ترامپ» در سنگاپور
دیدار بدل «اون» و «ترامپ» در سنگاپور
دیدار بدل «اون» و «ترامپ» در سنگاپور
دیدار بدل «اون» و «ترامپ» در سنگاپور
دیدار بدل «اون» و «ترامپ» در سنگاپور
دیدار بدل «اون» و «ترامپ» در سنگاپور
دیدار بدل «اون» و «ترامپ» در سنگاپور
دیدار بدل «اون» و «ترامپ» در سنگاپور
14
کد مطلب: 132173