زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۷
 
کاهش باران در نیمه نخست سال زراعی جاری باعث کم شدن رواناب‌های سطحی و افت میزان آبگیری سد‌ها در مازندران شده است و زنگ خطر خشکسالی را در یکی از پرباران‌ترین استان‌های کشور به صدا درآورده است.
 
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندارن
14
کد مطلب: 131691
مرجع : خبرگزاری میزان