تشییع پیکر شاعر و نقاش معاصر با حضور اهالی هنر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۱
 
پیکر محمد ابراهیم جعفری نقاش نوگرا و شاعر معاصر، عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه هنر تهران و انجمن نقاشان ایران در میان جمعی از تاریخ سازان نقاشی معاصر، هنرمندان، استادان دانشگاه هنر ایران و شاگردان او بدرقه شد.
 
تشییع پیکر شاعر و نقاش معاصر با حضور اهالی هنر
 
تشییع پیکر شاعر و نقاش معاصر با حضور اهالی هنر

تشییع پیکر شاعر و نقاش معاصر با حضور اهالی هنر
تشییع پیکر شاعر و نقاش معاصر با حضور اهالی هنر
تشییع پیکر شاعر و نقاش معاصر با حضور اهالی هنر
تشییع پیکر شاعر و نقاش معاصر با حضور اهالی هنر
تشییع پیکر شاعر و نقاش معاصر با حضور اهالی هنر
تشییع پیکر شاعر و نقاش معاصر با حضور اهالی هنر
تشییع پیکر شاعر و نقاش معاصر با حضور اهالی هنر
تشییع پیکر شاعر و نقاش معاصر با حضور اهالی هنر
تشییع پیکر شاعر و نقاش معاصر با حضور اهالی هنر
تشییع پیکر شاعر و نقاش معاصر با حضور اهالی هنر
14
کد مطلب: 127444