تصاویر هوایی هنری‎
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۶
 
این تصاویر هوایی زیبا که توسط دو برادر عکاس انگلیسی گرفته شده اند، شباهت فراوانی به آثار هنری انتزاعی دارند.
 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
 
تصاویر هوایی هنری‎ 
 
 
تصاویر هوایی هنری‎
14
کد مطلب: 121067