انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۲
 
مصدومان زلزله غرب کشور عصر دوشنبه ۲۲ آبان به تهران منتقل و 32 نفر از این بیماران در بیمارستان امام خمینی(ره) بستری شدند.
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
 
انتقال مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران
14
کد مطلب: 116166