در پاییز، ناخن هایتان را اینطوری لاک بزنید
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۸
 
با تغییر فصل یکی از آسان ترین تغییراتی که در خود می توانیم ایجاد کنیم رنگ ناخن هاست. یکی از جنبه‌های زیبای طراحی ناخن، امکان استفاده از لاک‌های رنگی و مناسب با فصل و نوع پوشش است.
به گزارش ستاره ها به نقل از برترین ها: با تغییر فصل یکی از آسان ترین تغییراتی که در خود می توانیم ایجاد کنیم رنگ ناخن هاست. یکی از جنبه‌های زیبای طراحی ناخن، امکان استفاده از لاک‌های رنگی و مناسب با فصل و نوع پوشش است. اگر تا به حال از طرح های رنگی، روشن و جیغ برای لاک هایتان استفاده می کردید، حال زمان آن است که به آنها تغییراتی دهید. در ادامه مدل هایی از زیباترین طرح های پاییزی ناخن را برایتان آورده ایم تا زیباتر از همیشه در این فصل بدرخشید.
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید 
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید 
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید 
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید 
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید 
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید 
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید 
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید 
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید 
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید 
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید 
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید 
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید 
 
در پاییز، ناخن هایتان را اینگونه لاک بزنید
14
کد مطلب: 112770