حال و روز سواحل فلوریدا پس از «ایرما»
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۸
 
توفان دریایی ایرما، با سرعت دویست و ده کیلومتر در ساعت جنوب ایالت فلوریدا را فرا گرفت و بخش بزرگی از میامی را زیر آب برد.
 
حال و روز سواحل فلوریدا پس از «ایرما» 
 
حال و روز سواحل فلوریدا پس از «ایرما» 
 
حال و روز سواحل فلوریدا پس از «ایرما» 
 
حال و روز سواحل فلوریدا پس از «ایرما» 
 
حال و روز سواحل فلوریدا پس از «ایرما» 
 
حال و روز سواحل فلوریدا پس از «ایرما» 
 
حال و روز سواحل فلوریدا پس از «ایرما» 
 
حال و روز سواحل فلوریدا پس از «ایرما» 
 
حال و روز سواحل فلوریدا پس از «ایرما» 
 
 حال و روز سواحل فلوریدا پس از «ایرما»
 
حال و روز سواحل فلوریدا پس از «ایرما» 
 
حال و روز سواحل فلوریدا پس از «ایرما»
14
کد مطلب: 111605