دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۰
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز در هفته سوم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال استقلال تهران به پایان رسید.
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
  دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز 
 
دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز
14
کد مطلب: 108228