آذر شهر پس از سیل
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۶
 
تصاویری از ویرانی های سیل در آذرشهر
 
آذر شهر پس از سیل 
 
آذر شهر پس از سیل 
 
آذر شهر پس از سیل 
 
آذر شهر پس از سیل 
 
آذر شهر پس از سیل 
 
آذر شهر پس از سیل 
 
آذر شهر پس از سیل 
 
آذر شهر پس از سیل 
 
آذر شهر پس از سیل 
 
آذر شهر پس از سیل 
 
آذر شهر پس از سیل
14
کد مطلب: 100654