مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۴
 
ظهر دیروز یکشنبه ۲۷ فروردین هنرمندان پیشکسوت متولد ماه فروردین در حالی کنار هم جمع شدند و تولدشان را جشن گرفتند که وزیر ارشاد نیز در میان آن‌ها حضور داشت. این مراسم در مجموعه «باغ زیبا» برگزار شد.
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی 
 
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت فروردینی
14
کد مطلب: 100591