استخر دلهره آور در طبقه چهلم ساختمانی لوکس
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۴۰
 
این استخر شیشه‌ای در طبقه چهلم و ارتفاع ۱۵۰ متری ساختمانی لوکس در تگزاس می باشد.
 
  استخر دلهره آور در طبقه چهلم
 استخر دلهره آور در طبقه چهلم
  استخر دلهره آور در طبقه چهلم
 استخر دلهره آور در طبقه چهلم
  استخر دلهره آور در طبقه چهلم
 استخر دلهره آور در طبقه چهلم
  استخر دلهره آور در طبقه چهلم

 استخر دلهره آور در طبقه چهلم
 استخر دلهره آور در طبقه چهلم
  استخر دلهره آور در طبقه چهلم

  استخر دلهره آور در طبقه چهلم

  استخر دلهره آور در طبقه چهلم

  استخر دلهره آور در طبقه چهلم

 استخر دلهره آور در طبقه چهلم
14
کد مطلب: 100167