به نظر شما مدعی اصلی لیگ امسال کدام تیم است؟
استقلال
پرسپولیس
تراکتورسازی
اسقلال خوزستان
 
عمومی
هنری
ورزشی
سبک زندگی